Sezónní pečivo

číslo výrobku název výrobku

gramáž

460

mazanec balený

460

300

mazanec balený

300

81

vánočka s mandlemi

300

28

vánočka s mandlemi

500