Z historie pekárny

Pekař Josef Blaha nar. 1888 provozoval před rokem 1927 pekárnu na čísle 132,která byla v místech dnešního obecního úřadu. V září 1927 žádal obecní zastupitelstvo o odkoupení části návsi za účelem postavení nové pekárny. Jeho žádost byla zamítnuta. V roce 1928 zakoupilod ovdovělé Vincencie Knotové dům č. 5 a ten přestavěl na pekárnu. U Josefa Blahy se vyučil pekařem Stanislav Ševčík nar. 1917, který se v roce 1946 oženil s pekařovou dcerou Bertou a pokračoval v pekařském řemesle, nejdříve jako soukromník a později pod hlavičkou Slováckých pekáren. Jím vyráběný ,,topolský chléb" získal velkou oblibu a věhlas v širokém okolí. Byl to člověk skromný a velmi pracovitý, který rozuměl svému řemeslu a dobře věděl, co všechno je třeba udělat pro spokojenost zákazníků. Po jeho předčasné smrti v roce 1983 byla pekárna uzavřena a rozhodnutím okresních orgánů civilní obrany měla sloužit v případě potřeby jako náhradní výrobna chleba.
Obecní úřad od pozůstalých pekárnu odkoupil pro své účely jako skladové prostory. V roce 1990 projevil o dům č. 5 zájem pan Mašek z Březolup a se svou ženou dům koupil za účelem podnikání. Protože oprava domu by si vyžádala velké finanční náklady, rozhodli se dům zbourat a postavit nový provoz s prodejnou včetně moderního technologického vybavení. V přední části domu je vybudována prodejna potravin a smíšeného zboží. V zadní části domu je pekárna. V roce 1991 byla založena společnost ToMa s.r.o. se sídlem Topolná dům číslo 5.
¨V říjnu roku 1992 se otevírala prodejna, tak byl spuštěn i zkušební provoz pekárny. V té době zde pracovalo pouze 5 zaměstnanců, ale firma se dále rozvíjela. Jelikož byl zájem o pekařské výrobky, přibývalo i zaměstnanců. V součastné době zaměstnává společnost ToMa 30 lidí místních i z okolí.
V součastné době pekárna produkuje přes 150 druhů výrobků, od chleba, běžného pečiva, koblih a knedlíků až po výrobky racionální výživy a baleného pečiva s krátkodobou i dlouhodobou trvanlivostí.
Byla vybudována nová část, kde se přestěhovala výroba smažených výrobků a zároveň byla postavena hala na chlazení a distribuci výrobků. Firma dále plánuje dostavbu dalších skladových prostor, zlepšení pracovního a hygienického prostředí pro zaměstnance.
Společnost ToMa rozváží své výrobky do celého okolí. Provoz pekárny je nepřetržitý s rozvozem i pro nedělní prodej.
Staré řemeslné postupy výroby tradičního " Topolského chleba" i dalšího sortimentu nebyly zapomenuty a požívají se dodnes.